Publikováno: 14. 11. 2022

Kurátor přírodovědných sbírek - botanik/zoolog

Oblastní muzeum v Lounech

Kurátor přírodovědných sbírek - botanik/zoolog

Oblastní muzeum v Lounech, p. o. vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici: Kurátor přírodovědných sbírek – botanik/zoolog.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • samostatná správa botanické a zoologické sbírky muzea, zajištění její odborné evidence a péče o její stav,
 • evidence sbírky ve smyslu platných předpisů (evidence I. a II. stupně, CES), odborná evidence zpracovávaná v evidenčním systému Museion,
 • pravidelná inventarizace obou sbírkových fondů v desetiletém cyklu,
 • samostatná tvůrčí odborná a popularizační publikační práce v oboru,
 • terénní výzkum (atraktivní a rozsáhlá oblast),
 • spolupráce i samostatná práce na přípravách výstav muzea z vlastních sbírkových fondů i z převzatých materiálů jiných muzeí a odborných institucí,
 • vzdělávací činnost – přednášky, práce se školními a zájmovými skupinami,
 • organizace, příprava a spoluprůvodcovství pravidelných každoměsíčních přírodovědných exkurzí pro veřejnost v rámci širšího regionu Lounska, spolupráce na přípravě exkurzí s geologem muzea a s externími spolupracovníky,
 • participace na dalších prezentačních projektech muzea,
 • spolupráce s kolegy z ostatních muzeí, pracovišť ochrany přírody a dalších institucí,
 • účast na odborných regionálních i ústředně organizovaných setkáních, seminářích a konferencích v oboru,
 • propagace muzea a jeho akcí pro veřejnost a výstav: rozesílka e-mailů s pozvánkami na adresář kontaktů, příprava podkladů pro měsíční programový přehled muzea, koordinace aktualizací na webu muzea, koordinace aktualizací muzejního facebooku.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru (možno i studentky/studenti před státními závěrečnými zkouškami),
 • zájem o správu a rozvíjení sbírkového fondu muzea,
 • zájem o práci s veřejností (včetně školních a zájmových skupin),
 • schopnost publikační činnosti v oboru (předložení bibliografie výhodou),
 • schopnost pracovat v týmu, kreativita,
 • schopnost samostatně se vzdělávat v oboru,
 • schopnost samostatně vést přírodovědné exkurze pro širokou veřejnost v širším regionu Lounska v rámci své specializace a zaměření,
 • spolehlivost, pečlivost, přesnost, samostatnost, iniciativu,
 • řidičský průkaz skupiny B a aktivní řidič.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v přírodovědně atraktivním regionu s širokým spektrem nejrůznějších biotopů (CHKO České středohoří, přírodní park Džbán, Poohří, neprobádané Podbořansko, současné i bývalé těžební prostory hnědouhelné pánve a další industriální plochy, současné i bývalé vojenské prostory atd.),
 • možnost samostatné práce v oboru,
 • 1,0 pracovní úvazek na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou,
 • plat podle tarifní stupnice (11. platová třída) s možností motivujícího osobního ohodnocení a odměn,
 • příspěvek na stravování v podobě stravenkového paušálu, pět týdnů dovolené,
 • roční časovou jízdenku pro celý systém Dopravy Ústeckého kraje za pouhých 550,- Kč,
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • stabilitu krajem zřizované příspěvkové organizace.

Přihlášky do výběrového řízení je možné zasílat do 31. prosince 2022 na poštovní adresu Oblastní muzeum v Lounech, k rukám ředitele, Pivovarská 28, 440 01 Louny nebo na e-mail: reditel@muzeumlouny.cz (v tomto případě si nechte potvrdit doručení!).

Více informací zde.

Zdroj: muzeumlouny.cz