Pro základní orientaci pro oblast muzeologie a metodiky vám zde přinášíme informace o muzejních standardech, teoretické texty, kontakty na výzkumná a metodická pracoviště.

Studium a stipendia

Muzeologie je perspektivní a slibně se rozvíjející vědecká disciplína. Absolventi studia muzeologie mohou nalézt uplatnění v širokém spektru kulturních a paměťových institucí. Zde vám přinášíme informace o možnostech studia muzeologie u nás i v zahraničí, o kurzech celoživotního vzdělávání a stipendiích.

Muzeum a architektura

Výtvarné a prostorové řešení výstavy podstatnou měrou spoluutváří zážitek, který si z ní návštěvník odnáší. Muzea proto usilují o pestrost a vysokou kvalitu architektonického ztvárnění svých výstav, o kreativní způsob prezentace práce svých odborných pracovníků. Jednou z cest, jak transparentní cestou hledat autory těchto řešení, jsou veřejné soutěže. V této sekci najdete soutěžní návrhy uchazečů podané v rámci veřejných zakázek vypsaných k nejrůznějším výstavám.

Záložka je určena pro všechny muzejní instituce. Pokud budete mít zájem uveřejnit výsledky své soutěže či návrhy výstav/expozic na stránkách eMuzea, napište prosím na centrum@nm.cz.

Legislativa

Sekce Legislativa obsahuje metodické pokyny, usnesení vlády, vyhlášky a zákony, které jsou závazné pro oblast muzejnictví v České republice.