Publikováno: 18. 6. 2021

Statistika kultury za rok 2020

NIPOS zveřejnil statistické údaje o kultuře za loňský rok.

@nipos.cz

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) zveřejnilo výroční zprávu se statistickými údaji o jednotlivých kulturních odvětvích v ČR za rok 2020.

V brožurách (ve formátu PDF) jsou zveřejněny vybrané údaje z předcházejícího roku, za obory: divadla, galerie, muzea a památníky, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Pro srovnání jsou uvadená i data za několik posledních let. Uvedená data mají informativní charakter. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.

Kultura České republiky v číslech 2020 (pdf, 34 stran)

Zdroj: statistikakultury.cz