Publikováno: 16. 6. 2022

Kultura v číslech 2021

Aktualizované číslo brožury Kultura v číslech, která přináší předběžná data ze statistických zjišťování za rok 2021.

Kultura v číslech 2021

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu NIPOS zveřejnilo aktualizované vydání brožury Kultura v číslech za rok 2021. V brožurách (ve formátu PDF) jsou zveřejněny vybrané údaje z předcházejícího roku, za obory: divadla, galerie, muzea a památníky, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Pro srovnání jsou uvedená i data za několik posledních let. Uvedená data mají informativní charakter. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.

Kultura v číslech 2021 (pdf, 52 stran)

Zdroj: nipos.cz