Publikováno: 30. 3. 2023

The Black Box Book. Archives and Curatorship in the Age of Transformation of Art Institutions

Publikace je výsledkem snahy mezinárodního autorského kolektivu o zachycení transformace výstavních institucí a kurátorství v době pandemie nemoci Covid-19 se zaměřením na rok 2020.

The Black Box Book. Archives and Curatorship in the Age of Transformation of Art Institutions

Publikace je výsledkem snahy mezinárodního autorského kolektivu o zachycení transformace výstavních institucí a kurátorství v době pandemie nemoci Covid-19 se zaměřením na rok 2020. Hledá odpověď na otázku, jak se proměnily kurátorské strategie, komunikační platformy a společenská funkce výstavních institucí pod vlivem překotného a vnějšími okolnostmi vynuceného přechodu z fyzických prostorů galerií do online prostoru. Kriticky reflektuje výstavní projekt Černá skříňka/The Black Box (Galerie TIC), v němž bylo uplatněno několik kurátorských přístupů, a to včetně využití umělé inteligence, a zasazuje jej do širokého kontextu kurátorských projektů, jež byly realizovány ve stejné době doma a v zahraničí, a do sítě terminologického aparátu, která se buduje kolem fenoménu online kurátorství. Výzkumná metoda je kombinací psaní historie přítomnosti, většinou z pera přímých účastníků, jež dodává textům jistou autenticitu a angažovanost, s teoretickou reflexí poučenou teorií digitálních a síťových médií.

Publikace je dostupná v režimu Open Access.

HORÁKOVÁ, Jana, KUPKOVÁ, Marika, SZÜCSOVÁ, Monika (eds.) The Black Box Book. Archives and Curatorship in the Age of Transformation of Art Institutions. Brno: Masarykova univerzita, Galerie TIC, 2022. 398 s.

Více informací zde.

Zdroj: muni.cz