Publikováno: 17. 10. 2022

Sborník z konference Heritage for the Future, Science for Heritage

Sborník příspěvků mezinárodní odborné konference, která se konala v březnu 2022 v Paříži.

Sborník z konference Heritage for the Future, Science for Heritage

Ve dnech 15.-16- března 20221 proběhla v Louvru a Národní knihovně v Paříži mezinárodní odborná konference  Heritage for the Future, Science for Heritage. Konferenci pořádaly francouzská Fondation des Sciences du Patrimoine (Nadace pro studia kulturního dědictví) a Evropská komise v rámci francouzského předsednictví Radě Evropské unie. Konference se zaměřila se na vědu o dědictví (heritage science), což je interdisciplinární obor, který přispívá k identifikaci, porozumění, ochraně a přenosu kulturního dědictví, ať už hmotného, nehmotného, přírodního nebo digitálního. Dnes tento obor spojuje humanitní a sociální, experimentální, digitální a inženýrské obory.

Sborník z konference je volně ke stažení, příspěvky jsou publikovány v anglickém nebo francouzském jazyce s francouzským nebo anglickým abstraktem.

Heritage for the Future, Science for Heritage (pdf, 552 stran, anglický a francouzský jazyk)

Více informací o konferenci zde.

Zdroj: heritageresearch-hub.eu