Publikováno: 6. 9. 2022

Sborník Modernizácia múzejných depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti

Sborník příspěvků ze stejnoměnné mezinárodní konference, která se konala 23.-24. března 2021 v Muzeu SNP.

Sborník Modernizácia múzejných depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti

V rámci projektu Otevřený depozitář zorganizovalo Múzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici spolu s partnery v roce 2021 dvoudenní mezinárodní online konferenci na téma modernizace muzejních depozitářů. Konference se zúčastnili představitelé muzeí, archivů a dalších institucí ze Slovenska, České republiky, Polska a Norska. Výstupy konference jsou k dispozici v podobě elektronického sborníku ve slovenském a anglickém jazyce.

Modernizácia múzejných depozitárov a podmienky ich sprístupňovania verejnosti (pdf, 124 stran)

Museum depository modernisation and conditions for their opening to the broader public (pdf, 124 stran)

Více o konferenci zde

Zdroj: muzeumsnp.sk