Publikováno: 11. 10. 2023

Památky – „brána“ k aktivnímu stáří a mezigeneračnímu učení

Publikace NPÚ představuje teorii i praktické příklady vzdělávání seniorů v oboru památkové péče.

Památky – „brána“ k aktivnímu stáří a mezigeneračnímu učení

Národní památkový ústav představil volně přístupnou publikaci Památky – „brána“ k aktivnímu stáří a mezigeneračnímu učení. Cílem publikace je poskytnout základní teoretickou orientaci v problematice vzdělávání seniorů v oboru památkové péče a předkládá praktické příklady, ale i didaktické přístupy, kterým je potřeba věnovat, při tvorbě vzdělávacích programů pro seniory, pozornost. Autorka Kateřina Pávková se dlouhodobě věnuje edukaci seniorů v této oblasti, a to zejména prostřednictvím dvouletého vzdělávacího programu NPÚ – Památkové akademie třetího věku.

Publikace je volně ke stažení zde.

Zdroj: npu.cz