Publikováno: 8. 7. 2024

Doporučení pro přípravu muzeí na válku a krizové situace

Metodický materiál polského Národního institutu muzeí NIM.

Doporučení pro přípravu muzeí na válku a krizové situace

Polský Národní institut muzeí NIM zveřejnil anglickou verzi svých doporučení pro muzea, jak se připravit na krizové a válečné situace.

Doporučení byla vypracována v konzultaci s polskými muzei a bezpečnostními experty a také s ukrajinskými kolegy na základě jejich přímých zkušeností. Přestože publikace se odkazuje na polské zákony a směrnice, institut ji nechal přeložit do angličtiny, protože obecná doporučení mohou být přínosná i pro muzea v jiných zemích. Doporučení pomáhají muzeím plánovat a připravovat se, monitorovat a školit, řešit vyhlášení nouzového stavu a/nebo války a také jak reagovat během samotné krizové situace.

Recommendations for Museums when Preparing for Crisis and War (pdf, 32 stran)

Více informací zde.

Zdroj: ne-mo.org