Publikováno: 30. 11. 1999

Výstavní standardy, Smithsonian

Krátký výtah v ČJ + původní AJ dokument amerického Smithsonian

Trojice základních témat standardů muzejních výstav určených pro širší veřejnost. Z publikace Office of Policy and Analysis Smithsoniánského Institutu ve Washingtonu, USA, 2002.

Tři zásadní témata výstavních standardů


1. Expozice by měly být projektovány a instalovány s důrazem na koncového uživatele (návštěvníka) a jeho předchozí i aktuální zkušenosti s expozicí, jeho očekávání, přístup a směrování expozice. Návštěvníci by měli svůj zážitek z expozice vnímat jako povzbuzující, směrodatný (relevantní) a zábavný.
Například:

- expozice by měly návštěvníkům utkvět dlouho v paměti, být esteticky zajímavé a zábavné

- expozice by měly být primárně směřovány k návštěvníkům

- expozice by měly být projektovány jako snadno přístupné a jednoduché k "použití"2. Informace a sbírkové předměty by měly být prezentovány způsobem, který v návštěvnících vytvoří vztah s expozicí a vtáhne je tak do jejího "děje".
Například:

- návštěvnická otázka "proč bych se měl o tohle zajímat?" musí být jasně zodpovězena v průběhu celé expozice

- emocionální vliv expozice by měl sloužit k jasnějšímu pochopení jejího smyslu

- expozice by měla návštěvníkům nabízet možnost výběru, zpětnou vazbu a ukazatele jejich úspěchu, které pro ně návštěvu expozice personalizují

- výstavníci by měli podporovat přímý zážitek z expozice

- měla by existovat navazující možnosti vzdělávání

- expozice by měla návštěvníky oslovit prostřednictvím určitého poselství nebo myšlenky

- expozice by měla návštěvníky překvapovat a inspirovat

- expozice by měla poskytovat různorodé možnosti zážitků dostupných různým dovednostem a schopnostem návštěvníků

- expozice by měla prezentovat skutečné a reálné objekty a fenomény které vyvolávají intelektuálně a emocionálně poutavé zážitky3. Myšlenky a poselství by měly být sdělovány jasným, koherentním způsobem a za pomoci několika druhů médií. Expozice by měla na dané téma nabídnout několik různých pohledů či názorů. Návštěvníkovo zaujetí je stimulováno interpretačními a komunikačními strategiemi které podporují myšlenky expozice a jejich význam pro návštěvníka
Například:

- informace by měly být poskytovány pomocí několika formátů a rozhodnutí by měla být založena na daném typu cílové návštěvnické skupiny

- měly by být používány jasné, zajímavé, relevantní a poutavé komunikační strategie

- popisky a další komunikační média by měla být přesná, nezamlžující a pravdivá, ale zároveň prezentující odlišné náhledy na danou problematiku


Z AJ originálu Exhibition Standards Smithsonian 2002
 

Ke stažení: