Publikováno: 30. 11. 1999

Profesní etický kodex muzeí, ICOM

Český překlad kodexu muzeí ICOM z roku 2001

Profesní etický kodex muzeí zde