Publikováno: 24. 8. 2015

TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Otevřená klenotnice poznávání. Didaktické analýzy edukačních programů Muzea Komenského v Přerově

První ucelená řada didaktických analýz muzejně-edukačních programů.

Téma výzkumu z oblasti muzejní pedagogiky, o jehož výsledky se opírá obsah právě vycházející odborné monografie Otevřená klenotnice poznávání, má ambice zaujmout řadu zájemců o vzdělávání a výchovu v českých muzeích. Jejím potencionálním čtenářům z řad muzejníků i pedagogů se tak nabízí zvláštní možnost nahlédnout do studia specifického způsobu poznávání skrze sbírkové předměty paměťových institucí.

 

Více se o publikaci dozvíte na webu Muzea Komenského v Přerově.

Elektronická verze knihy ke stažení zde.