Publikováno: 5. 2. 2016

Muzea ČR v letech 2012-2014

V roce 2015 byl realizován projekt Analýza muzeí v letech 2012–2014, jehož cílem bylo hodnocení stavu a vývoje muzeí a galerií v uvedeném období. Analytický výstup projektu byl vydán formou samostatné publikace s názvem Muzea ČR v letech 2012–2014 ve světle statistiky.

Základním cílem bylo zhodnocení stavu a vývoje sítě muzeí v uvedeném období. Spolu s rozborem věcné problematiky se projekt zabýval také disponibilními datovými zdroji v oblasti muzejnictví,  jejich využitelností a věrohodností.

Projekt přinesl nemálo poznatků týkajících se úrovně statistického zjišťování dat v oblasti muzeí (cestou výkazů úlohy KULT (MK)14 – 01), včetně rezerv v podobě nešetřených či nedostatečně šetřených stránek činnosti těchto institucí.

 

(Zdroj:http://www.culturenet.cz/aktuality/muzea-cr-v-letech-2012-2014-publikace/n:18789/)