Publikováno: 30. 10. 2020

Výzva Horizon 2020: European Museum Collaboration and Innovation Space

Evropská komise vyhlašuje výzvu na podporu projektů digitalizace muzeí.

@ne-mo.org

Evropská komise vyhlašuje výzvu Horizon 2020, zaměřenou na podporu projektů digitální inovace, kooperace a digitalizace muzeí, zejména menších a středních institucí. Výzva je reakcí na poptávku po digitální transformaci muzejního sektoru v období pandemie. Celková výše prostředků rozdělených v rámci výzvy je 1 milion eur.

Termín pro zaslání žádostí je 12. leden 2021.

Více informací zde.

Zdroj: ne-mo.org