Publikováno: 18. 1. 2021

Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 2021

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2021.

@mkcr.cz

Ministerstvo kultury vyhlašuje dotační řízení na podporu projektů s cílem prezentace sbírek veřejnosti digitální nebo knižní formou. Dotace je určena pro garanty (zřizovatele) muzeí a galerií spravujících sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury, tedy územní samosprávné celky, jimiž jsou kraje a obce.

Zájemci mohou žádat o dotace na realizaci projektů ve dvou okruzích:

  • Digitalizace sbírky – zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů, včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů, která je určena pro veřejnost a bude zveřejněna prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím vlastní internetové prezentace, jež bude propojena se zmiňovanými portály;
  • Knižní prezentace – vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou, lze zařadit i výroční publikace institucí.

Termín podání žádosti je 15. únor 2021.

Více informací a formulář přihlášky zde.

Zdroj: mkcr.cz