Publikováno: 23. 10. 2020

II. výzva dotačního programu COVID-KULTURA - prodlouženo do 22. 12. 2020

Ministerstvo kultury spustilo příjem žádostí o podporu v rámci výzvy č. 2 k programu COVID – Kultura.

@mkcr.cz

Pokračování speciálního dotačního programu COVID – Kultura, tedy 2. výzvu, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK).

Jeho cílem je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře.

Žádosti ve 2. výzvě z programu COVID – Kultura se podávají přes informační systém dostupný zde (pro firmy a subjekty podnikající v oblasti kultury) a zde (pro OSVČ).

Více informací zde.

Zdroj: mkcr.cz