Publikováno: 31. 3. 2021

Grant ČV ICOM na podporu členů pro rok 2021

Český výbor ICOM každoročně vypisuje grantové řízení na podporu činnosti svých členů.

@icom-czech.mini.icom.museum

Český výbor ICOM každoročně vypisuje grantové řízení na podporu činnosti našich členů. Vedle dotace na přípravu on-line mezinárodních konferencí je možné žádat finanční dotace na úhradu registračních poplatků za účast na on-line konferencích pořádaných mezinárodními výbory ICOM nebo spolupořádaných ICOMem, popřípadě na překlady odborných textů z cizích jazyků z a do češtiny, přípravu a tisk publikací.

Český výbor ICOM přispívá do výše 50% z celkových nákladů, ve výjimečných případech až do výše 70% z celkových nákladů na akci.

Žádosti je možné podávat do 30. 4. 2021.

Více informací a formulář žádosti zde.

Zdroj: icom-czech.mini.icom.museum