Publikováno: 27. 4. 2021

Dotazník - Dotační program COVID–Kultura pro nestátní muzea

Dotazník Ministerstva kultury ČR týkající se přípravy nového dotačního programu COVID–Kultura pro nestátní muzea.

@mkcr.cz

Ministerstvo kultury ČR prosí o vyplnění krátkého dotazníku k vznikajícímu programu podpory subjektů činných v oblasti kultury postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – Kultura / kulturní dědictví.“ Dotazník je anonymní a není nijak závazný. 

Dotazníkové šetření bude uzavřeno v pátek 30. 4. 2021 ve 12.00 hodin.

Dotazník

Zdroj: cz-museums.cz