Publikováno: 9. 9. 2020

Dotační výběrové řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II 2021

Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2021 výběrová dotační řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramy A, B a D.

@mkcr.cz

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2021 výběrová dotační řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramy:

  • A: Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami
  • B: Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví
  • D: Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. 

Termín pro podávání žádostí je 13. listopad 2020.

Více informací zde.

Zdroj: mkcr.cz