Publikováno: 3. 8. 2020

Nový studijní program Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo na UKF v Nitře

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře otevírá bakalářský program v prezenční i dálkové formě.

@ff.ukf.sk

Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře otevírá od akademického roku 2020/2021 nový bakalářský program Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo. Program lze studovat v prezenční (3 roky) i distanční (4 roky) formě. Studijní program zahrnuje kurzy z oblasti ochrany, prezentace, evidence, péče a managementu kulturního dědictví, dějin památkové péče nebo moderních digitálních technologií.

Přihlášku na akademický rok 2020/2021 je možné podat do 15. srpna 2020.

Více informací zde (prezenční forma) a zde (distanční forma) nebo na stránkách Katedry muzeologie.

Zdroj: kmuz.ff.ukf.sk