Publikováno: 23. 6. 2020

Nový studijní program Muzeológia – pedagogika

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě otevírá nový mezioborový bakalářský program.

@fphil.uniba.sk

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě v akademickém roce 2020/2021 otevírá nový mezioborový bakalářský program Muzeológia - pedagogika. Cílem programu je připravit absolventy na působení v oborech muzejní edukace, edukace v oblasti kulturního dědictví nebo jeho zprostředkování a popularizaci.

Termín podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení k prezenčnímu studiu je 30. červen 2020.

Více o studijním programu zde.

Zdroj: fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/poziadavky/muzeologia-pedagogika/