Publikováno: 10. 10. 2019

Služby muzeí a galerií VOŠIS Praha

Nebakalářský studijní obor Služby muzeí a galerií v rámci vzdělávacího programu Informační management na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze

Tříapůlleté denní studium připravuje specialisty pro široké spektrum funkcí v databázových a informačních systémech muzeí a galerií, na pracovištích státní správy, samosprávy i soukromých organizací zaměřených na práci s kulturním dědictvím.
Jádro výuky spočívá v odborných předmětech zaměřených na práci s kulturním dědictvím. Důležitou úlohu hraje příprava pro práci s výpočetní technikou a moderními informačními technologiemi, rozsáhlá jazyková příprava, komunikační techniky, výuka managementu a marketingu.
Obecná část studijního programu je tvořena třemi nosnými složkami:
1) Otázky hardwaru a softwaru využívaného ke zpracovávání muzejních a galerijních sbírek,
2) Přiblížení teoretických, společenskovědních základů muzejní práce - filozofie, kulturologie, estetika, dějiny umění, úvod do muzeologie.
3) Poznatky z psychologie a sociologie, sociální komunikace, řízení lidských zdrojů a dalších.

Odkaz: