Publikováno: 25. 3. 2013

Obor Edukace v kultuře maior UPOL

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí v prezenční a kombinované formě navazujícího magisterského studia studijní obor Edukace v kultuře maior.

@upol

V návaznosti na úspěšnou akreditaci nabízí Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v prezenční a kombinované formě navazujícího magisterského studia studijní obor Edukace v kultuře maior.

Cílem studijního programu Edukace v kultuře, který je akreditován v podobě sdruženého studijního programu maior - minor, je připravit edukátory pro specifické edukační prostředí kulturních a paměťových institucí (muzeí, galerií, památkových objektů apod.) v souladu s legislativním vymezením této profese v katalogu prací ve veřejné službě a správě a se státní kulturní politikou.

Studijní program svou koncepcí přímo navazuje na dosavadní studijní obor Muzejní a galerijní pedagogika a dílčími koncepčními změnami ve skladbě disciplín a jejich zaměření a dalšími změnami reaguje na legislativní změnu a širší vymezení profese v sektoru kultury a kulturně historického dědictví.

Studijní obor je možné studovat v kombinaci s učitelskými studijními programy.

Podrobné informace o oborech:

Edukace v kultuře maior – prezenční magisterské studium

Edukace v kultuře maior – kombinované magisterské studium