Publikováno: 13. 1. 2020

Obor Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví

Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze nabízí nový magisterský obor Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví.

@pedf.cuni.cz

Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze nabízí nový magisterský obor Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví.

Cílem nového programu je poskytnout ucelené kulturně historické, pedagogické a didaktické vzdělání. Absolventi studia se dokážou zapojit do chodu institucí, které pečují o kulturní dědictví, a budou rozumět ochraně svěřených hodnot po odborné i právní stránce. Především však budou umět pedagogicky a didakticky kvalitně zprostředkovávat tyto hodnoty a jejich smysl různým cílovým skupinám.

Pracovní uplatnění by měli nacházet v profesi Edukátor v kultuře v muzeích, galeriích a na památkových objektech. Jejich znalosti a schopnosti jsou využitelné také v rámci nejrůznějších organizací zabývajících se cestovním ruchem a volnočasovými aktivitami. Součástí denního studia jsou základy hudební, výtvarné a dramatické výchovy, rozvíjející múzické schopnosti a dovednosti studentů.

Více informací a možnost podání přihlášky zde.

Zdroj: pedf.cuni.cz