Publikováno: 27. 1. 2020

Nový studijní program Arts Management na UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně otevřela nový navazující magisterský studijní program Arts Management v prezenční i kombinované formě studia.

@http://vizual.utb.cz/

Studium v našem ateliéru je primárně určeno pro absolventy bakalářských studijních programů Výtvarná umění a Umění. Otevírá možnosti pro profilaci studentů s organizačními a manažerskými předpoklady a chutí své plány realizovat v oblasti kultury. Je zaměřeno na výchovu manažerů v oblasti organizace a řízení umělecké praxe v kulturních a kreativních odvětvích, ve volném umění i designu. Připravuje všestranně rozvinuté osobnosti, profesionály s pevným vědomostním zázemím, kteří se orientují na komerční i nekomerční sféru.

Studijní program Arts Management klade velký důraz na praxi, umělecký výzkum, jazykovou vybavenost a individuální, tedy ateliérovou výuku, jejíž přirozenou součástí je fakultní galerii G18.

Takto koncipované studium směřuje ke zvládnutí dovedností z oblasti organizace a řízení umělecké praxe na úrovni soudobého poznání obecných i oborově specifických disciplín výtvarného umění a designu, k získání schopnosti interpretace a prezentace uměleckého díla či tvůrčího výkonu, tvorby autorských katalogů, monografií či teoretických a kritických reflexí.

Studium je realizováno ve formě dvouletého magisterského studia.

Naši absolventi obstojí jako samostatní odborní pracovníci v oblasti volného umění a designu. Jsou vybaveni schopností spolupracovat v týmech s umělci a kreativci a vést procesy řízení a prezentace tvorby.

Více informací a přihlášky naleznete zde

Zdroj: www.fmk.utb.cz