Publikováno: 9. 1. 2015

Škola muzejní propedeutiky

Ve školním roce 2015-2016 bude otevřen další ročník Školy muzejní propedeutiky - XIV. běh základního kurzu, VI. běh nástavbového kurzu. Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá sekretariát AMG do 31. srpna 2017.

Asociace muzeí a galerií nabízí dva vzdělávací kurzy , které jsou určeny pracovníkům muzeí a galerií, zaměstnancům státní správy i soukromým zájemcům, kteří spravují sbírky. 

Oba kurzy kladou důraz na praktické využití nabytých poznatků v praxi. 

Základním kursu získá student poznatky o muzejní praxi, související legislativě a o práci se sbírkami.

Nástavbový kurs Muzejní výstavnictví  rozšiřuje poznatky o vystavování sbírek a o problematice jejich prezentace pro veřejnost.

 
Bližší informace naleznete
ZDE.  

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá AMG do 31. srpna 2017. Se zasláním Vaší přihlášky neváhejte, o přijetí do kurzu rozhoduje pořadí přijatých přihlášek. 

Kontaktní osobou pro pořádání kurzů a organizační zajištění Školy muzejní propedeutiky je Mgr. Monika Benčová, e-mail:  bencova@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 039

 

 

Školu muzejní propedeutiky pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR. Lektory jsou odborníci z řad muzeí s mnohaletou praxí a pedagogové zabývající se muzeologií na vysokých a vyšších odborných školách v České republice. Výuka probíhá formou distančního studia.

 

 

(Zdroj: http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika)