AKTUALITA 7. 12. 2021

Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky vydává metodiku edukace soudobých dějin, kterou lze využít při tvorbě vzdělávacích programů v muzeích a dalších paměťových institucích. 

AKTUALITA 29. 9. 2021

Cross-Border Cooperation for Museums

Metodika představuje nástroje usnadňující získávání finanční podpory pro mezinárodní projekty muzeí a kulturních organizací.

AKTUALITA 5. 1. 2021

Power to the People

Metodický rámec zaměřující se na spolupráci muzeí a komunit.