Publikováno: 13. 10. 2021

Zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 99/2019 Sb.

Podle § 3 jsou mezi povinnými subjekty, na ktoré se tento zákon vztahuje, i všechny památky vlastněné či spravované státem nebo místními samosprávami.  

Technické podmínky, které by měl web z hlediska přístupnosti splňovat, jsou dány mezinárodním standardem WCAG 2.1.