Publikováno: 4. 9. 2019

Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(změna 482/2004 Sb., 342/2006 Sb., 424/2010 Sb., 465/2011 Sb., 239/2012 Sb.)