Publikováno: 4. 9. 2019

Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Zákon ruší a nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Zdroj: www.psp.cz

Zákon č. 110/2019 Sb.