Publikováno: 30. 11. 1999

Zákon 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy

Tento zákon stanovuje podmínky ochrany sbírek uchovávaných v muzeích a galeriích, způsob vedení evidence sbírek muzejní povahy, práva a povinnosti vlastníků sbírek a sankce za porušení stanovených povinností.

Ke stažení: