Publikováno: 15. 1. 2015

Problematika přijímání darů do muzejních sbírek

1. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, která vyšla ve Sbírce zákonů 21.11.2014 pod č. 267/2014 Sb. Tato novela odstranila překážky, které v roce 2014 bránily kulturním institucím přijímat hmotné dary.

O změny paragrafů týkajících se darů muzeím a galeriím se významně zasloužila Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Komisí Asociace krajů pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

 

Zákon č. 267/2014 Sb. ke ztažení ZDE

 

 

(Zdroj: http://www.cz-museums.cz/news/amg/titulni/16222-problematika-prijimani-daru-do-muzejnich-sbirek; http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/ve-sbirce-zakonu-byl-vyhlasen-zakon-c-26-19838)