Publikováno: 4. 9. 2019

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

(změna: 39/1999 Sb., 538/2002 Sb.)

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988,
kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb.,

 

Ke stažení: