Publikováno: 4. 9. 2019

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zdroj: www.mkcr.cz

Vyhláška č. 645/2004 Sb.