Publikováno: 30. 11. 1999

Vyhláška 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů

Ke stažení zde

Zdroj: www.mkcr.cz