Publikováno: 4. 9. 2019

Vyhláška 213 ze dne 13. června 2012, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.

Zdroj: www.mkcr.cz

Vyhláška 213/2012