Publikováno: 30. 11. 1999

Komentář k novele vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/20 00 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Ministerstvo kultury zpracovalo Komentář k novele vyhlášky ČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Jedná se zatím o informaci o změnách, které novela přináší. Metodický pokyn ministerstva kultury k novele by měl následovat.

Více informací na webových stránkách Asociace muzeí a galerií ČR zde

Komentář k novele vyhlášky MK ČR č. 275/2000 Sb. ke stažení zde

Úplné znění novelizované vyhlášky je zveřejněno na webu Ministerstva kultury zde