Publikováno: 30. 11. 1999

Usnesení vlády ČR ze dne 30. ledna 2013 č. 70

Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013 - 2020

Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013 - 2020 představuje cíle, které Ministerstvo kultury vnímá jako klíčové. S ohledem na rychlý technický vývoj v dané oblasti, ale také vznik a tvorbu mnoha strategických dokumentů národní i mezinárodní povahy s horizontem roku 2020, lze v následujících letech očekávat rozšíření nebo částečnou aktualizaci této Strategie.

Odkazy: