Publikováno: 31. 8. 2015

Usnesení Vlády ČR ze dne 20. srpna 2015 č. 655 a Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2015 - 2020

Vláda schválila 20. 8. 2015 novou koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 - 2020.
Usnesení Vlády ČR ze dne 20. srpna 2015 č. 655 a Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR v letech 2015 - 2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 20. srpna 2015 č. 655

Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020

Koncepci připravili odborníci resortu na základě vyhodnocení svých předchozích zkušeností a v úzké komunikaci s odbornou veřejnosti. Tato první specializovaná koncepce stanoví jasné perspektivy dalšího rozvoje oboru, neobyčejně důležitého pro zachování národní kulturní identity a kulturního dědictví České republiky tak, aby při respektování kontinuity bylo možno pružně reagovat na dosud nepředvídané změny a posílit meziodborovou spolupráci.

 

(Zdroj: www.mkcr.cz)