Publikováno: 30. 11. 1999

Usnesení vlády ČR ze dne 1. prosince 2010 č. 862 a Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2010 až 2014