Publikováno: 4. 9. 2019

Státní kulturní politika na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025)

Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 zde

Víc na webových stránkách Miisterství kultury zde