Publikováno: 3. 8. 2010

Státní kulturní politika na léta 2009-2014

 Dokument Státní kulturní politika na léta 2009-2014 schválená usnesením vlády ČR  č. 1452  ze dne 19. 11. 2008  zde