Publikováno: 5. 10. 2021

Státní kulturní politika 2021–2025+

Vláda ČR schválila Státní kulturní politiku 2021–2025+.

@mkcr.cz