Publikováno: 4. 9. 2019

Na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014)

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Ke stažení zde