Publikováno: 4. 9. 2019

Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta 2013 - 2018

Koncepce reflektuje zásady Státní kulturní politiky České republiky na období 2009 – 2014  jakož i aktualizaci Státní kulturní politiky na léta 2013 a 2014 s výhledem na léta 2015 až 2020 a specifické oborové koncepce schválené vládou, a respektuje i východiska zahraniční politiky České republiky na uvedené období (mkcr.cz)

Ke stažení zde