Publikováno: 30. 11. 1999

Culture 2007

Obecným cílem programu je posílení společného kulturního prostoru prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi za současné podpory evropského občanství. Návrh rozhodnutí Evropské komise, kterým se ustavuje nový program navazující na dosavadní program Culture 2000, byl 18. května 2006 schválen na zasedání Evropské rady ministrů kultury. Nejbližší výzva nového programu bude zveřejněna koncem roku 2006 nebo počátkem roku 2007.
Obecným cílem programu je posílení společného kulturního prostoru prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi za současné podpory evropského občanství.
Specifickými cíli jsou podpora mezinárodní mobility osob pracujících v kulturní oblasti, podpora mezinárodního oběhu kulturních a uměleckých děl, podpora mezikulturního dialogu.
Akční linie programu zahrnují tyto oblasti: podpora kulturních projektů (Projekty víceleté spolupráce, Projekty spolupráce a Zvláštní opatření), podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni, podpora analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce.

Projekty víceleté spolupráce
Takové akce musí být tvořeny minimálně šesti subjekty ze šesti různých zemí a předpokládájí realizaci víceletých kulturních aktivit (dosavadní víceleté projekty spolupráce); dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň max. 500 000 €/rok. Tří- až pětileté projekty by měly splňovat dva ze tří obecných cílů, přičemž budou upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři cíle. Tomuto typu aktivit by mělo být vyhrazeno 32 % rozpočtu.

Projekty spolupráce
musí spojovat tři subjekty ze tří různých zemí zapojených do program (dosavadní roční projekty); dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 50 000-200 000 €/rok. Tomuto typu aktivit - v maximální délce 24 měsíců - bude vyhrazeno 29 % rozpočtu.

Zvláštní akce
jsou emblematické projekty, které by měly mít ohlas mezi národy Evropy a přispívat k lepšímu porozumění v EU a k ocenění kulturní rozmanitosti (např. evropská města kultury). Tomuto typu aktivit bude vyhrazeno 16 % rozpočtu.

Podpora organizací aktivních v oblasti kultury
zahrnuje udělování provozních grantů různým evropským institucím (10 celkového rozpočtu).

Pět procent rozpočtu je potom vyhrazeno na studie, analýzy, šíření informací a podporu národních kanceláří.

Ke stažení:

Odkazy: