Publikováno: 4. 9. 2019

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy 1985

Jménem České republiky podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

č. 73/2000 Sbírky mezinárodních smluv

Zdroj: www.mkcr.cz