Publikováno: 7. 2. 2023

Pracovní plán EU pro kulturu (2023–2026)

Rada ministrů kultury EU schválila Usnesení rady o pracovním plánu EU pro kulturu (2023–2026), které bude určovat směřování evropské spolupráce v oblasti kultury v příštích čtyřech letech.

Pracovní plán EU pro kulturu (2023–2026)

Plán stanovuje priority pro řešení hlavních výzev, kterým dnes kulturní a kreativní odvětví čelí, a odpovídající opatření k jejich řešení. Jeho provádění bude zahrnovat úzkou spolupráci mezi členskými státy, Komisí a předsednictvím Rady.

Usnesení se zaměřuje na čtyři různé, avšak vzájemně se doplňující priority:

 1. umělci a pracovníci v kultuře: posílení postavení kulturních a kreativních odvětví,
 2. kultura pro lidi: posílení účasti na kulturním životě a úlohy kultury ve společnosti,
 3. kultura pro planetu: plné využití potenciálu kultury,
 4. kultura pro partnerství společné tvorby: posílení kulturního rozměru vnějších vztahů EU.

V souvislosti s prioritními oblastmi a pracovními metodami popsanými v textu usnesení stanovuje plán 21 činností, které se týkají konkrétních otázek, jako např:

 • pracovní podmínky umělců,
 • úloha kultury pro zdraví a well-being,
 • přístup ke kultuře, kulturní účast a demokracie,
 • úloha knihoven,
 • ekologický a digitální přechod odvětví
 • kultura, kulturní dědictví a změna klimatu,
 • kvalitní architektura,
 • a mezinárodní kulturní vztahy (zapojení Ukrajiny).

Text uznesení v českém jazyce zde.

Zdroj: culturenet.cz