Publikováno: 18. 1. 2021

Dopady pandemie COVID 19 na evropská muzea

Network of European Museum Organisations (NEMO) zveřejnilo finální zprávu o dopadech pandemie na muzea v Evropě. 

@ne-mo.org

Zpráva navazuje na předchozí výzkum soustředící se na dopady pandemie koronaviru na muzea během prvního lockdownu. Do studie mapující období od 30. října do 29. listopadu 2020 se zapojilo celkem 600 muzeí z osmačtyřiceti zemí (především evropských).

  • Polovina muzeí hlásila propad návštěvnosti o 25—75%, dvě z deseti muzeí pak uvedla pokles návštěvnosti o více než 75%.
  • K poklesu návštěvnosti muzeí došlo z velké většiny vlivem přerušení turistického ruchu (73%) a distanční školní výuky (64%).
  • Podle průzkumu více než 70% dotazovaných muzeí zůstalo během druhé vlny pandemie zavřeno, aniž by znalo konkrétní datum svého znovuotevření. K jejich uzavření došlo bez předchozí konzultace a navzdory jejich dodržování přísných hygienických opatření.
  • 75% dotazovaných muzeí vyčíslilo propad svých příjmů v rozmezí od 1 000 do 30 000 EUR za každý týden.
  • Státní finanční podporu obdrželo 66% muzeí.
  • 7 z 10 muzeí očekává snížení svého rozpočtu v příštích několika letech.
  • Na uzavření svých budov reagovalo 93% z dotazovaných muzeí rozvojem svých online aktivit a sociálních médií. 
  • Větší muzea (81%) navýšila v souvislosti s pandemií svou digitální nabídku, zatímco k rozvoji online aktivit u menších muzeí došlo pouze ve 47% případů.
  • Téměř 50% zapojených muzeí uvedlo, že návštěvy online prostředí muzeí buď zůstaly po znovuotevření na stejné nebo dokonce vyšší úrovni.

Celou analýzu NEMO naleznete: zde

 

Zdroj: ne-mo.org