Publikováno: 30. 11. 1999

Metodický pokyn MK ČR č.j.: 10012/2010 OMG k ochraně sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním a požárem

Úplné znění Metodického pokynu MK ČR č.j.: 10012/2010 OMG zde